Obowiązki kierowcy samochodów ciężarowych

rauschenberger / Pixabay

Praca kierowcy to bardzo odpowiedzialne zajęcie, dlatego też ważne jest przestrzeganie wszelkich zasad ściśle określonych dla danego zawodu. Wszystkie prawa i obowiązki pracownika zazwyczaj są określone w umowie o pracę, tak samo w przypadku kierowcy który przewozi towary. Ma zazwyczaj ściśle określone obowiązki których bezwzględnie musi przestrzegać.

Zasady określające zakres czynności kierowcy, zazwyczaj dotyczą kolejno: odebrania pojazdu i właściwych dokumentacji, nadzór nad prawidłowym załadunkiem towaru i jego odbiór, realizacja przewozu w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami ruchu drogowego oraz prawem obowiązujące w danym kraju, rozładunek oraz uzyskanie odpowiednich dokumentacji odbioru.

Czemu nie ważne są czynności przygotowawcze, ponieważ to od nich zależy Cały przejazd i to czy będzie on mógł być w całości zrealizowany. Każdy Kierowca powinien skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, które będą mu potrzebne w trasie. Do tych dokumentów należą między innymi: ważne prawo jazdy, uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu, paszport lub wiza, dowód rejestracyjny pojazdu, ważna karta paliwowa i tak dalej.